MGT Colon Szekció története

Dr. Simon László az MGT elnöke és Dr. Újszászy László az Endoszkópos Szekció főtitkára 1996. január hónapban, levélben kérte fel Dr. Kovács Ágotát, Dr. Lakatos Lászlót és Dr. Nagy Ferencet a vastagbél betegségeivel foglalkozó orvos kollektívák munkájának összefogására és koordinálásra. Egy az MGT keretén belül működő Colon Szekció megalakítására a legjobb lehetőséget a Dr. Prónay Gábor emlékülés adta meg, Miskolcon.

1996. március 1.-én került sor az alakuló ülésre, a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában. A szekciót szervezők a fő érdeklődési területeket a következőkben jelölték meg: a gyulladásos, a daganatos és a funkcionális vastagbél betegségek. A vezetőségben a szekció első elnöke Dr. Újszászy László lett, főtitkára Dr. Kovács Ágota, tagjai Dr. Lakatos László, Dr. Nagy György és Dr. Nagy Ferenc.

Dr. Újszászy László

1996. október 5.-én a Colon Szekció első tudományos ülése Veszprémben került megrendezésre. Témája „A gyulladásos bélbetegségek kezelése és gondozása”. A kerek asztal üléselnöke Prof. Dr. Varró Vince, moderátora Dr. Kovács Ágota volt. A vezetőség a szekció évenkénti, legalább egyszeri önálló ülését határozta el. 

1997. júniusában az MGT Nagygyűlésén a „Gyulladásos bélbetegségek” volt a főtéma, (molekuláris biológiai alapok, patomechanizmus, immunológiai háttér, képi diagnosztika, klinikum, életminőség, kezelés). Ettől kezdve a Colon Szekció az MGT éves Nagygyűlésein, minden évben önálló témákkal és szabadon választott előadásokkal jelentkezett.

1997. november 7. Szeged adott otthont egy önálló Colon Szekcióülésnek, ezen az akut és az elektív sebészeti ellátás kérdéseit tárgyaltuk, majd élő videó demonstráció keretein belül történtek esetbemutatások. Ezen az ülésen határozta el a szekció, hogy a vastagbél betegségek interdisciplináris vonzataival tudatosan fog foglalkozni, és kapcsolatot alakít ki a sebészeti, patológiai, gyermekgyógyászati és pszichológiai munkacsoportokkal.

1998. november 6.-án  Miskolcon tartottuk a következő tudományos rendezvényt, melynek gerincét a „Dysplasia megítélése a gyulladásos bélbetegségekben” valamint „A szteroid terápia szerepe és lehetősége IBD-ben” kérdéskörök alkották. Vendég előadónk David Jenkins professzor ismertette az IBD patológia és a dysplasia aktuális álláspontját. A második napon élő videó és metszet demonstrációra, valamint szabadon választott előadásokra került sor. Jenkins professzor patológiai összefoglalóját sikerült nyomtatásban is a tagok rendelkezésére bocsátani. A szekció ekkor döntött a legjobbak munkájának elismeréséről, a Prónay emlékéremről és az ehhez kapcsolódó emlékelőadásról. Az emlékérmet az Olympus szerény támogatásával a hozzátartozók hozzájárulásával Kő Pál szobrászművész készítette. A Prónay emlékérmet az interdisciplináris elveket figyelembe véve évente egy arra érdemes kolléga és kétévente egy asszisztens veheti át.

Dr. Prónay Gábor

1999. szeptember 7.-én rendkívüli ülést tartottunk, a Glaxo Wellcome Kft, a Ferring és a Falk Medical Consulting Ltd támogatásával. Meghívott vendégünk Prof. David Sachar, előadásában „Az IBD terápiája az ezredfordulón” címmel az aktuális terápiás lehetőségeket foglalta össze. Ezt követően kerekasztal megbeszélést tartottunk „Az IBD etiopatogenezise” címmel. 

1999. november 5.-én, a Colon Szekció éves tudományos ülését Budapesten tartottuk, a főtéma az „Extraintestinalis szövődmények patomechanizmusa” volt. Itt került sor elsőként a  Prónay Gábor emlékérem átadására. A vezetőség döntése alapján, az emlékelőadást követően, Dr. Nagy György elsőként kapta meg az emlékérmet. Ebben az évben először számolhattak be külföldi tapasztalataikról azok a kollégák, akik a szekció elnökségének aktív közreműködésével és döntően a Ferring cég aktív segítségével vehettek részt rövidebb- hosszabb külföldi tanulmányúton. Ezen az alkalmon a főtitkári beszámoló után a Magyarországi Crohn – Colitises betegek egyesületének bemutatkozására is sor került. Külön előadás sorozat foglalkozott a rectum tumorok ellátásával.

Prónay Gábor emlékérem

2000. október 27.-én Colon Szekció Veszprémben tartotta éves ülését. A „Rákelőző állapotok a vastagbélben”, ezen belül a tumor szekvencia főtémát tűztük napirendre. A Prónay Gábor emlékérmet ezúttal Prof. Dr. Baradnay Gyula kapta. Emlékelőadásának címe: „Vastagbélműtétek, gyakorlat és kilátások”. További tárgyalásra került még „Az IBD sebészi kezelése”, és „A budesonid kezelés IBD-ben”.  A tudományos ülésen vezetőségválasztásra is sor került, mely során ismét Újszászy Lászlót választotta a tagság elnöknek és a vezetőség munkáját jóváhagyták. Ezt követően élő esetbemutatásokra került sor2001-ben. A szekció évi tudományos ülését október 26.-27-én. Miskolc rendezte. A Kongresszus fő témái az „Életminőségi vizsgálatok a gasztroenterologiában”, „Utak és tévutak az IBS kezelésében és „Helyzetjelentés a vastagbélrákszűrésről” volt. A Prónay emlékelőadást ebben az évben Dr. Kovács Ágota tartotta, és Ő részesült az emlékérem által jelzett elismerésben is. Ez alkalommal élő videó demonstrációra is sor került az Olympus és Glaxo hatékony támogatásával.

2002-ben a Colon szekció és a Ferring Magyarország közös rendezésében Massimo Campieri volt vendég a Marriott szállóban Budapesten.  Campieri professzor és a bolognai munkacsoport a probiotikumok alkalmazásával „híresült el”. Azóta is gyakran idézett munkájuk (Gionchetti – Campieri), talán az egyetlen ellenőrzött, jól kontrollált vizsgálat a probiotikumok hatékonyságára pouchitisben. Azóta a probiotikum témakör slágertémának számít, ez a rendezvény egyike volt a legelsőknek. 

2003. január 24.-25. Budapesten a BM Duna Palotában került sor a következő szekcióülésre. A főtémák az enterális allergia és a coeliakia, valamint az IBD és műtéte Magyarországon voltak. A Prónay emlékelőadást dr. Újszászy László tarthatta, és az Ő munkáját ismerte el a szekció az emlékéremmel.

2003-ban a Falk cég és a colon szekció igen jó hangulatú szimpóziumot rendezett „Terhesség és IBD” címmel. Az ülés meghívottja, főelőadója Pena professzor volt Amszterdamból.

2004. január 23.-24. Szekszárd volt a következő Szekció ülés helyszíne. Az emlékelőadást Minik Károly tartotta, majd átvette a Prónay emlékérmet. A főtémák: Inkontinencia a diagnózistól a kezelésig, Vastagbélrák szűrés: lehetőségek és viták forrásai. A nagyon sikeres rendezvényhez élő videó demonstráció csatlakozott, amelyet a szűrések gondolatkörre építettek ki.

2005. január 21.-22. Gyula adott otthon a Szekció ülésének. A kongresszus főtémái: Humángenetikától a genomikáig, Immuntolerancia és IBD. Colonoscopos előkészítés (consensus konferencia) valamint az IBS és az exracolonális változások voltak. A Prónay emlékelőadásra Varró professzort kértük fel, aki legnagyobb sajnálatunkra ezt nem fogadta el. A lemondást követően Nagy Ferenc vállalta és teljesítette ezt a fontos és izgalmas programot. 2005-ben az Balatonaligán az MGT éves kongresszusán az életminőség vizsgálatok a gasztroenterologiában címmel mini szimpóziumot rendeztünk, melyre Kulich Károly Svédországból volt a vendégünk. Ezen az ülésen alakult át a colon szekció vezetése. Követve a „hagyományokat” a korábbi presidenciális rendszert elnökség váltotta fel, ahogyan a MGT-ben is, múlt, megválasztott és jövőbeni elnökök, főtitkár, ill. 3 titkár alkotta a vezetőséget. A megválasztott elnök Bene László, a jövőbeni Nagy Ferenc lett, főtitkár Lakatos László.

2005-ben indult útjára a „Meet the experts” rendezvénysorozat, mely a Semmelweis Egyetem II. Belklinika és a Colon szekció közös rendezvénye volt. Az esetbemutatásokra épülő rendezvényt a nyitott, élénk hangulatú, nemegyszer heves vita jellemezte. A későbbiekben félévente egy-egy alkalommal került sor az összejövetelre. A pozitív tapasztalatok birtokában a kezdeményezéshez csatlakozott a Fiatal Gasztroenterológusok Munkacsoportja (FIGAMU), a rendezvény két napossá bővült, melynek első napja továbbképzés fiatalok részére, az esetbemutatásoké pedig a másnap délelőtt.

2005-ben Bene László dr. szervezésében izgalmas téma került Budapesten megrendezésre, az immunológia és az IBD témakörben. Az immunológiai társasággal közösen rendezett összejövetel a Gellért szállóban kifejezetten sikeres volt.

2006. január 20.-21. Visegrádra látogatott a Colon szekció. Ezen a rendezvényen debütált nagy sikerrel a kongreszushoz csatlakozó „Postgraduális kurzus”, amelynek témája a Mikrobiológia a gasztroenterologiában valamint a vastagbélrák szűrés volt. Izgalmas, sikeres rendezvénynek voltunk tanúi. Az emlékelőadást Prof. Dr. Nagy Attila tartotta a gyulladásos bélbetegségek sebészetéről. A rendezvényt ez alkalommal is a colon szekció összejöveteleit sikerrel szervező AgnuSmed iroda végezte. MGT Nagygyűlésen főtéma volt az IBD kezelése. Moderátorok Bene László és Lakatos László voltak.

2006 júniusában a nagygyűlésen a bélbetegségek szekcióban Gasche professzor Bécsből tartott kitűnő referátumot a gyulladásos bélbetegség kezeléséről.

2007. január 18.-20. között Egerben tartottuk a Colon Szekció éves ülését. Az első téma; „A patológus segítsége és a patológiai értékelés korlátai a bélbetegségek diagnosztikájában és kezelésében.” A state of art előadást Prof. Dr. Simon László tartotta „40 év endoszkópia” címmel. Az analis manometria és a sürgősségi betegellátás kérdési kerültek még megbeszélésre. Itt került sor a következő vezetőséget megválasztó közgyűlésre. A Prónay Gábor emlékérmet Prof. Dr. Banai János vehette át nagysikerű emlékelőadása után. Szombaton élő beteg és esetbemutatások, endoszkópos vizsgálatok tették színessé a programot. Folytatódott a postgraduális rendezvény, fő témái az „Irritabilis bél szindróma” (szemléletváltozás, korszerű diagnosztika, terápia, pszichiátriai kezelés) és az „Obesitas és gasztroenterologia” (elhízás és kezelése, szövődményei, pszichoterápia) volt.

2007. május 12. Szegeden került megrendezésre a Colon Szekció rendkívüli tudományos ülése. A következő előadások hangzottak el; „Colon epithel sejt izolálás, és funkciós vizsgálatok”, „A gyulladásos bélbetegségekhez társult tumorok pathogenezise és klinikai jellemzői”. „Új képalkotó módszerek értéke a gyulladásos és daganatos bélbetegségek diagnosztikájában”. „A PET/CT scan optimális használata a colorectalis rák diagnosztikájában és ellátásában”. „Laparoscopos vastagbél sebészet.” „A klinikai farmakológiai vizsgálatok fejlődése, fázisai, hatása a klinikumra”. Ezt eset és vizsgálat bemutatások követték.

2006 decemberében a colon szekció interdiszciplináris fórum szervezésében vett részt. Az alvadásgátlás, haematológiai kórképek és a gasztroenterológiai határterületeit tekintettük át mindkét szakma jelen képviselőivel.

2008. január 18-19. Balatonalmádi, Hotel Ramada adott otthont a Colon Szekció következő ülésének. A témák; Az IBD sebészete és eredményei, az analis és perianalis betegségek, funkcionális bélbetegségek, és a CRC kemoprevenció voltak. A Prónay Gábor emlékérmet Dr. Bene László vehette át emlékelőadását követően. A submucosa dissectio demonstrálása, majd az ezt követő esetbemutatások zárták az első nap programját. A következő nap délelőtti programját a coeliakia aktualitásai és szabadon választott előadások alkották.

2009. április 17-én interdiszciplináris kerekasztal megbeszélés zajlott a bélbetegségek pszichoszociális megközelítése címmel az MGT Colon Szekció meghatározó szakemberei, valamint a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének két vezető professzora, Dr. Kopp Mária és Dr. Tury Ferenc részvételével. Az MGT 51. Nagygyűlés (Tihany, 2009, június 13-16) egyik fő témája a colorectális carcinoma volt. A Bélbetegségek Szekcióban két külföldi, meghívott vezető szakember Walter Reinisch, valamint Milos Gregus tartott előadást. Ebben az évben került sor az IBD biológiai terápiája, módszertani levél kidolgozására, a szekció tagjainak a bevonásával.

2010-ben a Colon Szekció tudományos ülésének Lillafüred adott otthont. A kongresszust megelőző nap a FIGAMU és a Colon Szekció közös rendezvényében endoszkópos elméleti és gyakorlati posztgraduális képzési rendezvény zajlott. A kongresszus főtémái a colorectalis carcinoma fő genetikai és környezeti tényezői, colorectalis polypok aktuális kérdései és az IBD legfontosabb aktuális kérdései voltak. A 2010 évi Prónay díjat Tury Ferenc professzor kapta. A szekció meghívott külföldi vendége E. Louis volt Liége-ből.

2011-ben a Colon Szekció tudományos ülésére Debrecenben került sor 2011. január 14-15-én. A fő témakörök a mikrobiológiai tényezők és gyulladásos bélbetegség, a „high-risk” vastagbélrákos betegek ellátása, autoimmun vonatkozások gyulladásos bélbetegségekben, endoszkópos és képalkotó vizsgálatok bélbetegségekben voltak. A Prónay díjat ebben az évben Lakatos László kapta.

2012. január 20-21–én Budapesten került sor az éves vándorgyűlésre a Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinikájának szervezésében. Ebben az évben a főtéma az IBD-hez kapcsolódó kóros állapotok voltak. Külföldi vendégeink Gert van Assche Leuvenből és Jan Wehkamp Stuttgartból érkeztek. A Prónay előadást ebben az évben prof. dr. Simon László tartotta.

2013. január 18-19-én a szekció tudományos ülését a Semmelweis Egyetem I. Belklinikával közösen Gyulára, a Hunguest Hotel Erkelbe szerveztük. A gyulladásos bélbetegségek belgyógyászati-sebészeti kezelésének aktuális határterületi kérdéseivel, az irritábilis bél szindróma és a bakteriális kontamináció diagnosztikájában és kezelésében bekövetkező újításokkal foglalkozott a rendezvény, továbbá bioszimiler kerekasztal megbeszélésre is sor került. Gurzó Zoltán koordinálta a szövődmények a colonoscopia során blokkot. A Prónay emlékelőadást Kristóf Tünde tartotta a vastagbélrákok és rákelőző állapotokról Észak-Magyarországon témakörben. Ekkor került lefektetésre és megbeszélésre a Colon Szekció első Szervezeti és Működési Szabályzata.

Új időpontban, 2014. március 7-8-án tartotta az MGT Colon Szekció hagyományos éves tudományos ülését a Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinikájával közösen, Balatonalmádiban. A főtémák a gyulladásos bélbetegségek mellett a colorectalis szűrés, a betegszervezetekkel történő kapcsolattartás, a funkcionális bélbetegségek és az új endoszkópos technikák voltak. A Prónay emlékelőadást Dr. Molnár Tamás tartotta „Gondolataim a gyulladásos bélbetegségek kapcsán” címmel.

2015 március 6-7-én a Colon Szekció tudományos ülését Lillafüreden a Palota Szállóban tartotta. A kongresszust miskolci házigazdáink, Dr. Kristóf Tünde, Dr. Horváth Gábor és Dr. Orosz Péter főorvosok a szekció vezetőségével karöltve a 2014.01.17-én elhunyt Prof. Dr. Újszászy László emlékére szervezték meg, emléke előtt méltó módon tiszteleghettünk a tudományos ülés során. A kongresszuson megvitatásra kerültek a rectum tumorok komplex ellátásának kérdései, az anti-integrin kezelés indikációi IBD-ben, valamint szó esett az alsó tápcsatornai gasztrointesztinális vérzésekről, az IBD patológiájának buktatóiról és újdonságairól, valamint a bioszimilerek hatékonyságáról IBD-ben. A rendezvényen került bejelentésre, hogy Prof. Dr. Újszászy László emlékének áldozva a szekció alapító tagjai és első tisztségviselői, Dr. Kovács Ágota, Dr. Lakatos László, Dr. Nagy Ferenc és Dr. Nagy György létrehozták a „Magyar Bélbetegekért Alapítvány”-t a szekció további működésének segítésére és támogatására. Az alapítvány 2015. március 6-án került hivatalosan bejegyzésre, mely azóta is szolgálja a gyulladásos bélbetegek és a gyógyító-kutató orvosok érdekeit, évente Újszászy Emlékoklevelet is kiad a jövőben. A 2015. évi Prónay emlékelőadást Dr. Lestár Béla tartotta az IBD sebészete: jelen és jövő címmel. A gyulladásos bélbetegségek sebészeti kezelésének jelentőségét erősítette, hogy minden résztvevő a regisztrációval együtt megkapta Dr. Dobó István könyvét, melyben az IBD sebészete során szerzett több évtizedes tapasztalatait összegezte.

Az MGT Colon Szekciója következő évi tudományos ülését 2016. február 26-27-én tartotta Herceghalmon. A rendezvény a szekció jubileumi, 20. tudományos ülése volt. A rendezvény fő témái az újonnan elindult vastagbélrák szűrés, a heveny alsó tápcsatornai betegségek sürgősségi ellátása. valamint a gasztroenterológiát érintő infektológiai és mikrobiológiai kérdések voltak. Bemutatkozási lehetőséget kaptak továbbá a vidéki gastroenterológiai centrumok is. A Prónay-emlékelőadást dr. Lakatos Péter László tartotta, mely során időrendi sorrendben áttekintette a gyulladásos bélbetegségek témakörében, közreműködésével hazánkban szervezett kutatások eredményeit, kiemelve az elért országos együttműködés fontosságát a résztvevő centrumok és azok orvosai közt.

Az MGT Colon Szekció az éves nagygyűlését ezt követően Szegeden tartotta 2017. március 3-4-én, mely egyben a Szegedi Tudományegyetem regisztrált továbbképző tanfolyama is volt. A főtémák a gyulladásos bélbetegségek, a betegkövetés egyéni szempontjai, illetve a sebészettel, nőgyógyászattal, haematológiával és mikrobiológiával határterületet képviselő témák voltak. A Prónay emlékelőadást Dr. Tiszlavicz László, a Szegedi Tudományegyetem pathológus egyetemi docense tartotta.

2018-ban Pécsett került megrendezésre a Colon Szekció éves tudományos ülése. A hideg, zord téli időjárás sajnos akadályozta a részvételt. A tudományos ülés előtti napon, több mint 20 fiatal kollégánk regisztrált az IBD Iskolába, amelynek főszervezője Miheller Pál volt. Ezzel párhuzamosan szakdolgozók vehettek részt az első IBD nővérképzésen, amit Molnár Tamás koordinált. A tudományos ülés programjában helyet kapott a gyulladásos bélbetegek gondozásában fontos minőségi mutatók tárgyalása mellett az anorectalis funkcionális kórképek multidiszciplináris megbeszélése, valamint a vastagbél polypectomia kérdésköre is. A már hagyománnyá váló centrum bemutatkozások sorozata is folytatódott. A Prónay Emlékelőadást ebben az évben Dr. Molnár Béla tartotta a DNS metilációs változásokkal kapcsolatos vizsgálati eredményeiről a vastagbél-adenoma – karcinóma szekvenciában. A rendezvényen a megújuló Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesület céljait, aktivitásait egyik képviselőjük, Rácz Rita mutatta be.

Az MGT Colon Szekció soron következő rendezvényét 2019. február 22-23 között tartotta Debrecenben, a Hotel Divinusban. A rendezvényt megelőző napon Dr. Miheller Pál szervezésében ismét sikeres IBD Iskola került megrendezésre, mellyel párhuzamosan Dr. Molnár Tamás irányításával második alkalommal indult el a magyarországi akkreditált IBD Nővérképzés is. A kongresszus fő témái a perianalis Crohn betegség korszerű ellátása, a hasmenéses kórképek szakmaspecifikus ellátása, a vastagbélrák multidiszciplináris ellátása, valamint a vastagbélben alkalmazott terápiás endoszkópia voltak. A Prónay előadást Dr. Altorjay István (Debrecen) tartotta, aki munkássága széles skálájának főbb állomásait, eredményeit mutatta be magával ragadó előadásmódjával.

2020 március 6-7 között a Colon Szekció tagjai Visegrádon, a Thermal Hotel Visegrádban gyűltek össze az éves rendezvényre. A rendezvényt megelőző napon a Colon Szekció konferenciájához kapcsoltan Dr. Miheller Pál szervezésében első ízben került megrendezésre az IBD Mesterkurzus, mely során interaktív esetbemutatásokon keresztül tanulhattak a résztvevők a hazai szakemberektől. A kongresszus témái a mikrobiom, a kolonoszkópia során különböző progresszivitású szinteken elérhető technikai és személyi lehetőségek bemutatása, az alsó tápcsatornai betegségek és beavatkozások szövődményei voltak. A Prónay előadást Dr. Novák János (Gyula) tartotta, aki munkássága főbb állomásait, eredményeit mutatta be.

A Colon Szekció a 25.évi, jubileumi tudományos ülését 2021. szeptember 9-10 között Hajdúszoboszlón, a Hotel Délibábban tartotta. A rendezvény 0. napján ismét IBD iskola került megrendezésre nagy sikerrel. A rendezvény főbb témái a gyulladásos bélbetegség sebészeti vonatkozásai és határterületi kérdései, a poliposis szindrómák, a hematochesia, az operatív endoszkópia és szövődmények ellátása, valamint a koronavírus járvány ellátása során nyert tapasztalatok megosztása voltak. A tisztújító közgyűlésen Szamosi Tamás ismertette a Szekció Szervezeti és Működési Szabályzatában bekövetkezett változtatásokat. A Prónay díjazott ebben az évben Palatka Károly (Debrecen) volt.

2022-ben a Colon Szekció évi kongresszusa május 6 és 7 között Székesfehérváron valósult meg. A 0. napon második alkalommal került megrendezésre az IBD Mesterkurzus. A tudományos ülés főtémái a gyulladásos bélbetegek biztonságos gondozása különböző élethelyzetekben, az alsó tápcsatornai sürgősségi és terápiás endoszkópia fejlődése különböző centrumokban, a vastagbélrákszűrés szempontjai, valamint a bizonyítékon alapuló IBS diagnosztikája voltak. Ebben az évben a Prónay centenáriumi emlékülésre is sor került. Nagy György Prónay Gáborról történő megemlékezését követően a Prónay emlékelőadást Gurzó Zoltán (Gyula) tartotta, aki szakmai életútjába beavatva mutatta be munkásságának főbb eredményeit.

2023.03.24-25 között Szegeden, a SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban került megrendezésre a Colon Szekció évi tudományos ülése. Az első kongresszusi napot megelőzően harmadik alkalommal került megrendezésre az IBD Mesterkurzus, valamint ezzel párhuzamosan az IBD nővérek és endoszkópos asszisztensek továbbképzését célzó Kolon Klub Szakdolgozói Fórum. A tudományos ülés főtémái a gasztroenterológiai kórképek multidiszciplináris ellátása, kardiovaszkuláris szövődmények tápcsatornai betegségekben, az endoszkópia lehetőségei, nehézségei, határai a Treitz szalag alatt – videobemutatások voltak. Kerekasztal megbeszélés során a „Struktúra átalakítás, centralizálás – a szakmát érintő elképzelések és azok várható hatásai, a gyógyszerfinanszírozás változásai a gasztroenterológia területén, intézmény finanszírozás – kiemelten a gasztroenterológia és a gasztroenterológiai endoszkópos vizsgálatok vonatkozásában” témakörben beszélgettek a szakértők. A meghívott előadó Karsay Ákos volt a NEAK Ártámogatási Főosztályáról, a szakmát Szepes Zoltán, Szamosi Tamás, Gyökeres Tibor, Molnár Tamás és Vincze Áron képviselte. A Prónay emlékelőadást Szepes Zoltán (Szeged) tartotta, aki személyes hangvételű előadásban emlékezett meg Prónay Gáborról és avatta be a hallgatóságot életútjába és munkásságába.